Ani Ölümler

Ani ölümler

“Eshericia coli”adı verilen bir bakterinin neden olduğu hastalıktır. Kısaca E. Coli adı ile anılmaktadır. İnsanda ve hayvanlarda bağırsaklarda bulunan bu bakteri aslında bağırsak florasının bir parçasıdır. Ancak normalden fazla miktarda bulunması sonucu hastalık kendini gösterir. 

Güvercinlerde hastalığın en belirgin göstergesi ishaldir. Bu hastalığa yakalanan kuşlarımız süratli ve şiddetli bir şekilde su ve elektrolit kaybına uğrarlar. Özellikle genç kuşları çabuk etkiler. Genç kuşlarda şiddetli vakalar ani ölümle sonuçlanabilir. Yetişkin kuşlarda ölüm pek görülmez ancak, kuşlarımızın gücünü kaybetmesine bağlı olarak diğer hastalıkların ortaya çıkışı hızlanabilir. Çabuk bulaşan ve kolay yayılan bir hastalıktır.

BELİRTİLERİ
En belirgin belirtisi sulu ishal şeklinde dışkıdır. Dışkının rengi yeşil ve sarımsı bir tondadır. Hasta kuşlarda bağırsak iltihabı oluştuğu için dışkının kokusu normalden daha kötü kokuludur. Hasta kuşlarda performans tamamen düşer. Genel bir kayıtsızlık hali gelir. Yeme karşı isteksizlik vardır. Aşırı ve çabuk zayıflama saptanabilir.
Hastalığa neden olan bakteri, kan dolaşımına girerek kuşun vücudunun herhangi bir organına yerleşebilir. Bu durum sonucu kuşta sistematik bozukluklar gözlenebilir. Mikrobun yerleştiği vücut bölgesine göre kuş değişik belirtiler verebilir. Örneğin mikrop kanatlara yerleşirse, kanatlarda tutulma olur ve buna bağlı olarak kuş kanadını taşıyamıyormuş gibi davranabilir. Kanat düşürür, kanatlarını yerde sürüklemeye başlar. Mikrop ayaklara yerleşirse topallama veya yürüyememe gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
Benzer belirtiler güvercinlerde Salmonella, Cocidiosis ve Hexamitiasis gibi hastalıklarda da vardır. Kuşun sorunlarının hangi hastalıktan kaynaklandığının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Hastalığın kesin tanısı dışkının mikroskobik analizi ile yapılabilir.

BULAŞMA ŞEKLİ
Hasta kuşların dışkılarında hastalık mikrobu bol miktarda bulunur. Kuşlarımızın yediği yem ve içtiği sulara bu dışkıların bulaşması yolu ile hastalık yayılır. Ayrıca coli mikrobu salmalarımızın içinde bulunan ve güvercin tozu dediğimiz beyaz toza, karışarak solunum yolu ile de alınabilir. Salma içi temizliğine dikkat edilmesi, hijyenik koşullara uyulması gibi önlemler alarak hastalığı engellemek mümkündür.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ VE KULLANILABİLECEK İLAÇLAR

EN ETKİLİSİ KARMA AŞI VEYA NUFRAMİCYN VE RONİDOZOLE KÜRÜDÜR.
Güvercinlerimizin sağlıklarından yetiştirici olarak bizler sorumluyuz. Güvercinleri sağlıklı
tutabilmek için düzenli 4 aylık periyotlarda rutin olarak salmonella, koksidiyoz, trikomonas,
ornitosis e karşı bakım kürlerini uygulamalıyız. E. Coli enfeksiyonlarına karşı ise kümes
temizliği ve yem kalitesine dikkat etmemiz gerekir. VEBA YA KARŞI DA NOBİLİS VEYA MİXEDSON PMV/POX/BRONCHİTİS aşısı ile senede bir uygularsak ciddi oranda sağlık sorunu asla yaşamayız.
Ancak bütün bu önlemlere rağmen bazı güvercinlerde sağlık sorunu yaşayabiliriz bununda en
önemli sebepleri; rutin bakım kürlerini uyguladığımız günlerde bazı güvercinlerin ilaçlı
yemlerden ve sulardan yeterince tüketememiş olmaları, kümese dışarıdan yeni getirilmiş
olmaları, posta ırkı gibi yarış sırasında belli mikroplara teması gibi durumları sayabiliriz.
Kümeste gözlem çok önemlidir. 

Leave a Comment